III. SOKOLSKÉ TELOVÝCHOVNÉ SLÁVNOSTI V v TRENČÍNE 24.- 27.jún 2010

Našu východoslovenskú župu SnS zastupovala skladba autorky a aj cvičiteľky sestry Betky Taššovej  zo TJ Sokol pri SOŠ Trebišov  „ MOMENT SLÁVY“  minutáž 7:27 na mix hudby od skupín Scorpions, Metallica a Apocalliptika.

My , Sokoli , Sparťania nového veku,

hlásame boj i lásku ku človeku,

my hlásame idey nové,

krásne a  vznešené

v skutku i v slove.

 

      Tieto slová básnika Jána Smreka zazneli mohutným hlasom moderátora na futbalovom štadióne v Trenčíne dňa 27. júna 2010 na vystúpení hromadných pohybových skladieb, čo bolo vyvrcholením III. Sokolských telovýchovných slávností.

     Predstavili sa tu skladby SOKOLA na SLOVENSKU- Slovensko do toho!, 4 skladby žúp SnS, 3 skladby mládeže z trenčianskych škôl a 7 masových skladieb zahraničných účastníkov.

Sokol je jediná organizácia, ktorá nacvičuje a organizuje hromadné vystúpenia v krajinách po celom svete, kde má svoje tradície. Takými krajinami sú napr. Česká republika, Spojené štáty americké, Kanada, Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Slovinsko, Srbsko, Austrália, Gran Canaria,- Španielsko, Anglicko, Švajčiarsko, Švédsko, Francúzsko. Slovensko dostalo jedinečnú možnosť usporiadať celosvetové stretnutie sokolov.

     Našu východoslovenskú župu SnS zastupovala skladba autorky a aj cvičiteľky sestry Betky Taššovej  zo TJ Sokol pri SOŠ Trebišov  „ MOMENT SLÁVY“  minutáž 7:27 na mix hudby od skupín Scorpions, Metallica a Apocalliptika. Cvičilo ju 60 cvičencov v troch blokoch po 20 cvičencov : Trebišov- cvičiteľka sestra Betka Taššová, Vranov nad Topľou- cvičiteľka sestra Silvia Svoreňová a Košice- cvičiteľka  sestra Eliška Oceľáková. Skladba bola koedukovaná cvičilo 12 dorastencov i mužov, ktorí cvičili s 3 veľkými oranžovými plachtami s rozmerom 4,5x4,5 metrov a 48 žiačok, dorasteniek aj žien, ktoré cvičili so 3,5 metrovými stuhami  oranžovej a fialovej farby. Využívali sa časté rýchle presuny v priestore, akrobatické prvky vo cvičení vo dvojiciach i v skupinách, výrazné efekty s plachtou, bubliny, vlny  a ihrisko akoby rozkvitlo farebnosťou stúh a plachiet. Mohutným potleskom sa nám dostalo poďakovanie za celoročný nácvik v telocvični Strednej odbornej školy Trebišov, kde nám vyšiel v ústrety pán riaditeľ školy RNDr. Juraj Seiler.

Vydržali sme spolu až do úspešného konca, naplnili sme tak programové dielo Dr.Miroslava Tyrša a Dr. Ivana Branislava Zocha- udržať zdravie- modriny a pády sa nepočítajú, utužovať telesnú zdatnosť- veď ranné nácviky v Trenčíne nám tiež dali zabrať, zveľaďovali sme si morálno-vôľové hodnoty- keď sme už začali cvičiť, tak to dotiahneme až do konca, nedá sa ...újsť.

         Samozrejme okrem nácvikov na cvičebnej ploche a štadióne sme nevynechali ani prehliadku mesta, Trenčianskeho hradu, mestského lesoparku Brezina, mali sme country večer a diskotéku, nechýbali sme ani na slávnostnej akadémii v Športovej hale kde nás privítal starosta SnS brat Ondrej Krišanda, kde sme si  sme si pozreli vystúpenia úspešných pódiových skladieb , športovcov a folklórne vystúpenie. Dosýta sme sa mohli aj vyskandovať na sprievode účastníkov III.STS  27.6.2010 ulicami mesta Trenčína od Mierového námestia až po štadión.  Čelo sprievodu tvorili zástupcovia Svetového zväzu sokolstva so sokolskými zástavami.

       ...Je to dobrý pocit niečo dokázať, nemyslieť len na seba,  prinášať ľuďom radosť, udržiavať tradície a písať dejiny SnS. Kde bratstvo, mravnosť, pokrokovosť  nie sú len slová, ale sú to aj skutky.

To naše srdce v nás, ono tak hovorí

a preto hľadíme smele

i v oči nedôvere

my SOKOLI !                                                                                                                      

Čítané: 389
 Späť  Tlač  Poslať mailom
tassova mailto : tassova@centrum.sk
 Reakcie
20.07.2024
Menu / Aktivity / Krúžková činnosť / TS EGO / III. SOKOLSKÉ TELOV...